Rick Hagen

Product Owner Moderne Werkplek

11.15 uur – 11.45 uur Keynote Theater 2

De combinatie tussen diversiteit, zelfstandigheid en het toepassen van creativiteit maakt het werk van Rick Hagen als Product Owner & Teamlead Digitaal Samenwerken zo interessant.

 10 jaar geleden maakte ik de overstap naarPGGM waar ik begon als Business Project Manager. Toen de mogelijkheidvoorbijkwam om invulling te geven aan de functie van Product Owner &Teamlead Digitaal Samenwerken greep ik die met beide handen aan. In mijn rolkan ik namelijk zowel mijn procesmatige benadering en inhoudelijkebetrokkenheid combineren. Ik zit helemaal op mijn plek in deze functie.

Ons team houdt zich niet alleen bezig met het applicatiebeheer. Over het algemeen merk ik dat veel opdrachtgeversIT-projecten vooral vanuit de techniek bekijken. Wanneer een nieuwe applicatie op de werkplek beschikbaar is, is het projectteam al snel tevreden. In mijnogen is dat een te beperkte benadering. Het project is volgens mij pas geslaagd als mensen snappen wat werken met de nieuwe applicatie voor hen oplevert en het ook daadwerkelijk inzetten in hun dagelijkse werkzaamheden. Binnen DigitaalSamenwerken passen we deze benadering ook actief en succesvol toe.

Binnen PGGM is er ruimte voor verandering, ontwikkeling en verbetering waarbij we flexibel zijn en snel kunnen schakelen.Een mooi voorbeeld is toen half maart 2020 het kantoor voor een belangrijk deelsloot in verband met de corona maatregelen. Vanaf dat moment werkten de medewerkers massaal thuis. Thuiswerken heeft een aanzienlijke impact op de wijze waarop we met elkaar samenwerken. Er waren geen fysieke vergaderingen en projectoverleggen meer en de informele gesprekjes op de gang verdwenen. Ons team speelde een belangrijke rol bij het faciliteren, ondersteunen en optimaal gebruiken van Microsoft 365.