29 september ochtend

09:45 uur - 10:30 uur

Edith Josten

Arbeids onderzoeker
Wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau

Het welbevinden van werknemers

Edith Josten is wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Zij doet vooral onderzoek naar arbeid. Zij werkte dit voorjaar aan een studie naar de gevolgen van verplicht en vrijwillig thuiswerken voor het welbevinden van werknemers. Wat betekent thuiswerken voor de autonomie van werknemers, hun tijdsbesteding aan werk en de steun die zij van collega’s en leidinggevende ervaren? Tijdens haar presentatie zal zij ons inzage geven in deze onderzoeksgegevens en kun je als deelnemer, direct vragen stellen en actief deelnemen aan de paneldiscussie.

Aanmelden

Meld je hier aan voor de Remote Working Summit kennisportal
Meld je hier gratis aan