29 september ochtend

09:00 uur - 09:45 uur

Eeuwout Bauer

Senior Beleidsmedewerker directie Gezond en Veilig Werken
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

S.E.R. Agenda voor de toekomst

De verwachting is dat we na de coronacrisis meer hybride gaan werken, dan voor de coronacrisis. Dit brengt verschillende vraagstukken met zich mee. Te denken valt aan wat hybride werken voor gevolgen kan hebben voor de (mentale) gezondheid van werkenden, de combinatie tussen werk, privé en mantelzorg, de organisatiecultuur, kantoorinrichting en arbeidsplekken, voor mobiliteit en milieu, voor benodigde wet- en regelgeving, voor de economie en voor specifieke groepen (zoals zzp’ers, starters op de arbeidsmarkt, ouderen, mensen met minder digitale vaardigheden, etc.).

Wat kunnen we doen om tot een goede balans te komen tijdens en na corona? Met een goede balans bedoelen we een vorm en mate van (hybride) werken die naar tevredenheid is van werkgevers, werkenden en de maatschappij.

Op 30 maart jl. heeft het kabinet de SER daarom om breed advies gevraagd over de toekomst van hybride werken. Met het advies van de SER in de hand kan het kabinet een Agenda voor de toekomst van hybride werken vormgeven. Het doel van deze agenda is dat de samenleving, werkgevers, werkenden, het kabinet en andere relevante partijen beter kunnen anticiperen op de ontwikkelingen rond hybride werken na corona. Tijdens het Thuiswerk Summit zullen het Ministerie van SZW en de S.E.R een presentatie verzorgen over het (eerste) advies van de SER en de Agenda voor de toekomst van hybride werken. Tijdens zijn presentatie zal hij ons inzage geven in deze onderzoeksgegevens en kun je als deelnemer, direct vragen stellen en actief deelnemen aan de paneldiscussie.

Aanmelden

Meld je hier aan voor de Remote Working Summit kennisportal
Meld je hier gratis aan