29 september ochtend

09:00 uur - 09:45 uur

Thijs Janssen

projectmanager
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

S.E.R. Agenda voor de toekomst

Thijs Janssen is projectmanager ‘Agenda voor de toekomst van het thuiswerken’ binnen het programma Thuiswerken van de directie Gezond en Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij vervult deze rol vanuit Flex|Pro, de flexpool van project- en programmamanagers van het ministerie van VWS en ministerie van SZW. Eerder werkte hij bij de gemeente Den Haag en bij een adviesbureau in het sociaal domein. Thijs studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. Tijdens de summit zal Thijs (samen met Mark Verstappen) een presentatie geven over de SER-adviesaanvraag over de toekomst van hybride werken. Daarnaast kun je als deelnemer direct vragen stellen en actief deelnemen aan de paneldiscussie.

Aanmelden

Meld je hier aan voor de Remote Working Summit kennisportal
Meld je hier gratis aan