November 2022

Rianne Appel - TU Eindhoven

Welke activiteiten scenario's zijn er en wat zegt het state of choice experiment hierover? Rianne Appel licht het experiment toe en zet uiteenzette, hoe de bevindingen uit dit rapport in de praktijk toegepast kunnen worden.